Activiteiten

Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp (IDH)

IDH is een platform van kerken uit Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg. Wij willen er zijn voor mensen die financieel dreigen vast te lopen of al klem zitten. We werken samen met de gemeentelijke sociale teams van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg en de diaconieën van de deelnemende kerken. Meer informatie? Mail jacobvvliet@hetnet.nl of ga naar: www.idhschuldhulp.nl.

Klompenpaden

Op klompenpaden.nl vindt u wandelroutes over boerenland in de provincies Utrecht en Gelderland. Speciaal in onze omgeving komt u bordjes tegen rond een thema uit de Bijbel. Alle wandelingen staan op de overzichtskaartop naam of op lengte. Ieder Klompenpad heeft een eigen pagina met een fotoreeks die een indruk geeft van het landschap. Voor meer informatie: www.klompenpaden.nl

Open avond voor vrouwen

Als Scherpenzeelse zusters van de Hervormde Gemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente, de Achthoek, de Open Hof en de Vrije Evangelische Gemeente organiseren we jaarlijks in oktober een open avond. We zorgen altijd voor een spreker met een boeiende boodschap. Iedereen is welkom, dus neem ook een gast mee.

Alpha Cursus

Bij de Alpha-cursus denken we elf weken lang –telkens één avond per week– met elkaar na over de grote vragen van het leven. We zoeken daarbij ook naar de waarde van het christelijk geloof. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd.

Nog vragen; of eerst even doorpraten? Neem gerust contact op met: … Meer informatie vind je hier: http://www.alpha-scherpenzeel.nl

Werkgroep Kerk en Asielzoekers

Kerk en Asielzoekers biedt graag een gastvrij onthaal in ons dorp aan asielzoekers met verblijfstatus.  We willen helpen bij de inburgering. Dat doen we met ontmoetingsavonden en met maatjes voor taal, sport of gewoon gezelligheid. We hebben ook een klusteam voor technische hulp. Voor meer informatie zie onze facebookpagina ”Ontmoeting in Scherpenzeel”; of mail naar kerkpleinscherpenzeel@gmail.com

Kerstavondzang

Op de avond voor Kerst organiseert een aantal kerken in ons dorp traditiegetrouw een kerstavondzang. We ontmoeten elkaar in de Grote Kerk. Naast verschillende kerken verlenen ook muziekvereniging Caecilia en de burgemeester hun medewerking. De laatste leest altijd het kerstevangelie. Verder is er ruimte voor samenzang, een gedicht en een korte overdenking door een van de plaatselijke predikanten.

VakantieBijbelWeek

De eerste week van de zomervakantie is de VakantieBijbelWeek. Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar zijn welkom in de Breehoek. Elke ochtend zingen we onder leiding van een band, knutselen we en luisteren we naar een Bijbelverhaal. Ook kinderen die niet naar een kerk gaan, zijn welkom. Meer informatie staat hier: www. … … …

Welzijnsteam

Predikanten uit verschillende kerken, huisartsen, een psycholoog, verloskundigen, maatschappelijk werkers en vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties en de burgerlijke gemeente vormen het al jaren bestaande Scherpenzeelse Welzijnsteam. Bij ons zijn de lijntjes kort en is de onderlinge verbondenheid groot. Twee keer per maand ontmoeten we elkaar en stemmen we dingen af die het algemeen belang van Scherpenzeel aangaan.